Generalforsamling Valby Kunstforening, 15. maj 2012 i Timotheus Kirskes krypt

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Foreningens fremtid/aktiviteter/Galleriet
 8. Eventuelt
 9. Udlodning af indkøbte kunstværker
 1. Lene Søndergaard blev valgt
 2. Formanden Anne Petit aflagde årsberetning og kom herunder ind på de mange dejlige arrangementer der har været afholdt i årets løb, det har været et godt år. Vi startede med en dejlig udflugt til Sophienholm i august, derefter Valby kulturdage, Glasseriet på Amager, hvor vi selv prøvede at puste glas. Udflugten til Zoo blev aflyst på grund af for lidt tilslutning. Vi var mange der besøgte udstillingen med Gauguin på Glyptoteket og havde en sjov og anderledes oplevelse i teatret i Prøvehallen hvor de to dygtige belgiske klovne foldede sig ud. Dejlig bustur til AROS I Aarhus og utraditionel Julekomsammen i Søstrehjemmets hyggelige lokaler på Peter Bangs Vej, Skibsklarergården i Helsingør og besøg i Jakob Kristensens atelier var rigtig spændende, Produktionshuset blev aflyst. Skøn tur til Kbh’s Rådhus hvor en meget historiekyndig omviser fortalte om Rådhuset, vi fik rådhuspandekager og lov at kigge i en af kisterne der står på Rådhuset. I april stod der Designer Zoo på programmet og udstilling på Vigerslev Bibliotek, hvorimod turen til Davids Samling blev aflyst grundet for lidt tilslutning. Formanden afsluttede beretningen med at fortælle om Galleriet, med de mange udstillere, som har været et finansielt gode for Valby Kunstforening.  Årsberetningen blev godkendt med applaus fra forsamlingen.
 3. Kassereren oplyste at der pr. d.d. er 110 medlemmer og fremlagde derpå regnskabet pr. 30. april 2012 der herefter blev godkendt.
 4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

                        Bestyrelsesmedlemmer:                                                                                

                        Anne Petit Tørslev-Thomsen, ikke på valg, fortsætter.

                         Anneli Mei Laursen, ikke på valg, fortsætter

                         Susanne Larsen, på valg, fortsætter

                         Grete Sundbro, ikke på valg men ønsker ikke at fortsætte

                         Anne-Lisa Bech, på valg men ønsker ikke at fortsætte

                         Suppleanter:                                                                                            

                          Birgitte Nybro Olsen, på valg men ønsker ikke at fortsætte

                          Birgitte Lund, på valg, men da vi intet har hørt formoder vi,

                          at der ikke er interesse for at fortsætte.

Som bestyrelsesmedlemmer blev herefter valgt:

                         Anne Petit Tørslev-Thomsen

                         Anneli Mei Laursen

                         Susanne Larsen

                         Lisbeth Meinecke

                         Ingemarie Kerner

Og som suppleanter:

                         Sisse Fagt

                         Bente Sejersen  

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant:

                          Per Gamain Nørregård, revisor blev genvalgt og

                          Karin Hviskjær, som revisorsuppleant blev genvalgt.

7. Foreningens fremtid/aktiviteter/Galleriet.

     Formanden opfordrede de udøvende medlemmer til at sende forslag

     til nyt medlemskort.

     Ebbe har fortsat tegner/malerkredt i kulturhuset hver tirsdag.

     Af fremdidige aktiviteter kan nævnes:

                          2012

                              Kunst på Tingstedet

                              Gallerivandring i Roskilde 25/8-12

                              Valby Kulturdage i september

                              Gallerivandring på Amager i oktober

                              Bruun Rasmussen Kunstaktion i november

                              Julearrangement i december

                              2013

                              Besøg hos Jytte Loehr, Østerbro i januar

                              Arken, Carl Henning Pedersen i februar

                              Gallerivandring i Ravnsborggade m.m. i marts

                              Johannes Larsen Museet i Kerteminde, april

                              Generalforsamling, maj

                              Kunst på Tingstedet, juni

 

Der vil blive udsendt program med datoer og information om turene.

8.  Eventuelt

     Der var intet til eventuelt, men formanden takkede de to tilstedeværende

     afgående bestyrelsesmedlemmer med en lille erkendtlighed.

 

Formanden takkede for god ro og orden

 og man gik herefter over til lodtrækning af de indkøbte kunstværker.

 Se vedlagte liste over de udtrukne numre. 

Generalforsamlingen slut ca. kl. 21:00

 

Referent: Anneli Mei Laursen

 

 

.

 

Kommentarer er lukkede.