Arkiv for september 2019

Dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

onsdag, 25. september 2019

Husk det vigtige møde tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i malekredsens atelier på 4. sal i Kulturhuset.

Dagsorden
Pkt 1.             Valg af ordstyrer
Pkt 2.             Afstemning om nedlæggelse af foreningen
                         1) Er der grundlag for en ny bestyrelse?
                         2) Ellers afstemning om nedlæggelse af foreningen
Pkt 3.             Evt. fordeling af foreningens midler
Pkt. 4.            Eventuelt

Ekstraordinær generalforsmaling

fredag, 20. september 2019

Indkaldelse til fornyet Generalforsamling Vol. 3 i Valby Kunstforening.

Der er afholdt Ekstraordinær Generalforsamling d. 16.9.2019 på Bellahøj Bakke. Der mødte ikke nok op til vi kunne få løsning på foreningens fremtid. 

Derfor indkaldes medlemmerne igen til Generalforsamling hvor der lægges vægt på vedtægternes § 8. der angiver en foreningslukning/opløsning. Her skal vi bruge det største opbud af medlemmer, til denne vigtige beslutning. ¾ af fremmødte er beslutningsdygtig omkring foreningens fremtid. 

Giv din stemme, kom til Valby Kulturhus, tirsdag d. 8. oktober kl. 19:00 i Malergruppens atelier på 2. sal. 

Hvis Valby Kunstforening skal leve, være synlig på Valby landkortet, findes der så ildsjæle blandt medlemmerne med lyst på bestyrelsesarbejde og en tro på Valby Kunstforenings fremtid. Dertil lyst til at give foreningen det nødvendige liv, som moderne tider kræver. Markedsføring, udstillings aktiviteter, Kulturnat, malerkreds, dynamik, spændende tiltag for alle aldre og vedligeholdes af foreningens klassiske aktiver, ”Kunst på Tingstedet” og ”Kulturdagene”. Det kræver tid, psyke- og fysisk overskud.  

Vel mødt.

Poul Brasch

Formand for Valby Kunstforening