Dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

Husk det vigtige møde tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i malekredsens atelier på 4. sal i Kulturhuset.

Dagsorden
Pkt 1.             Valg af ordstyrer
Pkt 2.             Afstemning om nedlæggelse af foreningen
                         1) Er der grundlag for en ny bestyrelse?
                         2) Ellers afstemning om nedlæggelse af foreningen
Pkt 3.             Evt. fordeling af foreningens midler
Pkt. 4.            Eventuelt

Kommentarer er lukkede.