Ekstraordinær generalforsmaling

Indkaldelse til fornyet Generalforsamling Vol. 3 i Valby Kunstforening.

Der er afholdt Ekstraordinær Generalforsamling d. 16.9.2019 på Bellahøj Bakke. Der mødte ikke nok op til vi kunne få løsning på foreningens fremtid. 

Derfor indkaldes medlemmerne igen til Generalforsamling hvor der lægges vægt på vedtægternes § 8. der angiver en foreningslukning/opløsning. Her skal vi bruge det største opbud af medlemmer, til denne vigtige beslutning. ¾ af fremmødte er beslutningsdygtig omkring foreningens fremtid. 

Giv din stemme, kom til Valby Kulturhus, tirsdag d. 8. oktober kl. 19:00 i Malergruppens atelier på 2. sal. 

Hvis Valby Kunstforening skal leve, være synlig på Valby landkortet, findes der så ildsjæle blandt medlemmerne med lyst på bestyrelsesarbejde og en tro på Valby Kunstforenings fremtid. Dertil lyst til at give foreningen det nødvendige liv, som moderne tider kræver. Markedsføring, udstillings aktiviteter, Kulturnat, malerkreds, dynamik, spændende tiltag for alle aldre og vedligeholdes af foreningens klassiske aktiver, ”Kunst på Tingstedet” og ”Kulturdagene”. Det kræver tid, psyke- og fysisk overskud.  

Vel mødt.

Poul Brasch

Formand for Valby Kunstforening

Kommentarer er lukkede.