Arkiv for kategorien ‘Foreningen’

Billeder fra Kødbyen 8. februar

tirsdag, 12. februar 2019

Vi startede hos Gallery Poulsen hvor vi fik en introduktion af Julie om galleriet og kunstnerne. 

Næste stop var V1 på Kvægtorvet, hvor der er udstilling både i stueetagen og nede i kælderen. 

Derefter Galleri Bo Bjerggaard som ligger få skridt derfra og har en stor udstilling på 1. sal. 

På vej til Halmtorvet kiggede vi indenfor hos Eight, som er V1’s anneks, og hvor der er en fin lille udstilling af papirlamper. Den var hurtigt overstået, og vi fortsatte til Café Apropos på Halmtorvet, hvor vi havde reserveret det bagerste lokale, hvor der er et langt bord og nogle småborde. De har lækre kager, men man kunne selvfølgelig også købe mad. 

En meget vellykket vandring.

Julefrokost Bjælkehuset 2018

onsdag, 12. december 2018

Igen et vellykket arrangement. Mange tak og god jul til alle

Jul – Kunstjulemarked 17. november

mandag, 22. oktober 2018

Årets Kunstjulemarked finder sted lørdag den 17. november fra kl. 10 i teatersalen i Kulturhuset på Toftegårds Plads, og vi vil gerne have rigtigt mange deltagere – både kunstnere og kunsthåndværkere.

Har du lyst til at være med, så kontakt Anne på kasserer@valbykunst.dk. Deltagelse koster 100 kr. pr. person.

Kunstmarkedet er ikke forbeholdt Valby Kunstforenings medlemmer, så spred gerne opfordringen til alle de kreative mennesker, du kender. 

Har du ikke selv lyst til at udstille, så kom og vær med til at sprede julestemning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review af Musicon i Roskilde 10. oktober.

fredag, 28. september 2018

Det blev en uforglemmelig tur til Ragnarock og KunstSmedjen i Roskilde-bydelen Musicon i onsdags.

 

Ragnarock-bygningen i sig selv er meget speciel, og man starter på 3. sal, hvor man træder ind i en stor spejlsal og ledes ind i store rum med forskellige musikrelaterede objekter i udstillingsmontrer, fotos af kendte musikere og hele musikhistorien serveret i hovedtelefoner fra 1930’erne frem til i dag. Det var en dejlig tur ”down Memory Lane”!

Næste etage handlede mere om det tekniske – optagelser, afspilninger etc.  

Frokosten indtog vi i museets pæne café, nogle meget lækre stykker smørrebrød, og gik derpå de få skridt hen til KunstSmedjen, hvor vi var ventet med kaffe og kage. Vi fik fortalt om stedet og de nuværende ”beboere” og så deres små atelierer og kunstværker. Vi købte nogle billeder og stenskulpturer til næste udlodning.

Vejret var meget flot, så vi gik ad den nyanlagte gangsti til stationen i stedet for at tage bussen.

På grund af for få tilmeldinger er  omvisningen i Ragnarock aflyst, men vi er nogle få, der gerne vil dertil alligevel, så vi starter fra Valby station den 10. oktober kl. 10 som oprindelig planlagt. Hvis du ikke ønsker at deltage, så send dine kontooplysninger, så får du pengene tilbage. 
 
Ønsker du fortsat at være med på turen, får du differencen mellem entrébilletten + kaffe/kage og do. + omvisning udbetalt. 
 
Er der flere, der vil med på turen, kan man stadig godt melde sig til – og så selv betale entré og kaffe på turen.

Den 10. oktober går turen til bydelen Musicon i Roskilde, hvor vi skal på omvisning i rockmuseet Ragnarock, evt. spise frokost i deres café og dernæst gå nogle få skridt hen for at besøge KunstSmedjen, der huser en del kunstnere og desuden ofte har gæstekunstnere. Vi regner med, at der bliver serveret kaffe og kage, mens en af kunstnerne fortæller om stedet. Vi regner også med at købe ind til udlodning, da der nok vil være en hel del spændende kunst.

Museet er helt unikt internationalt, og vi kommer til at høre om poppens og rockens historie og stedets arkitektur på vores rundvisning.

Omvisningen er kl. 11, så vi mødes på perronen for regionaltog på Valby station senest kl. 10 og tager toget til Roskilde og derfra en bus ud til museet. Der er ca. 5 minutters gang fra bussen gennem et noget anderledes bymiljø med container, nybyggeri, rå caféer m.m.

På tilbageturen kan man enten gå til stationen ad en nyanlagt sti, og det tager ca. et kvarter, eller man kan tage bussen tilbage.

Tilmelding og betaling senest 1.10. Pris 175 kr. for medlemmer. Betaling til 5327-0242634.

 

 

 

Byvandring Køge

onsdag, 25. april 2018

Vi havde en kyndig omviser til kunstbyvandringen, og han (Per) fortalte om byens historie og om kunstværkerne i byrummet. Den magelige stol, som Anne afprøvede, en hestemand af Pontus Kjermann, en gård hvor Danmarks største sølvskat blev fundet i 70’erne, et kunstværk skabt af havet foran KØS, opgangen til Matador-Agnes’ systue. Køge er en dejlig by med en spændende historie og smukke gamle bygninger.

 

 

 

Anne beundrer kunst i Køge 🙂

 

Besøg i Rørholmsgade

onsdag, 21. marts 2018

Vellykket udflugt til kunstnerne Lene Stevn Jensen og Inger Benningsen i Rørholmsgade den 19. marts. Lene Stevn Jensen beskrev det store arbejde, der ligger i at lave bronzeskulpturer og fortalte også om sit arbejde med ler, porcelæn og mammut- og narhvaltand. Vi kiggede på lerkrukker, bronzesæler, smykker med mammut og rav og en masse andet. Kunstneren beværtede os med vin og ostesnacks. – Næste stop var hos Inger Benningsen, hvor vi kiggede på hendes malerier dels af landskaber og dels af blomster.  Der blev købt ind til udlodning begge steder.

Ahmed Khan i Timotheus Kirken

mandag, 5. marts 2018

Fernisering i Timotheus


 

Øregård Musem Hellerup

mandag, 5. marts 2018

Øregård Museums udstilling af Peter Callesens papirklip var en fantastisk oplevelse. Vi havde en god omviser, der kunne fortælle om symbolikken i værkerne, og det var meget spændende. Og utroligt at det hele var lavet i papir. 

Generalforsamling

fredag, 19. oktober 2012

Tirsdag den 30. april 2013

I Timotheus kirkens krypt  

 

Valby kunstforening byder på et stykke smørrebrødog et glas vin/vand/øl før den egentlige generalforsamling.

 kl. 18:00, hvis du vil spise med.

den egentlige generalforsamling går i gang kl. 19:00

  (mere…)

Generalforsamling Valby Kunstforening, 15. maj 2012 i Timotheus Kirskes krypt

fredag, 18. maj 2012

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Foreningens fremtid/aktiviteter/Galleriet
 8. Eventuelt
 9. Udlodning af indkøbte kunstværker
 1. Lene Søndergaard blev valgt
 2. Formanden Anne Petit aflagde årsberetning og kom herunder ind på de mange dejlige arrangementer der har været afholdt i årets løb, det har været et godt år. Vi startede med en dejlig udflugt til Sophienholm i august, derefter Valby kulturdage, Glasseriet på Amager, hvor vi selv prøvede at puste glas. Udflugten til Zoo blev aflyst på grund af for lidt tilslutning. Vi var mange der besøgte udstillingen med Gauguin på Glyptoteket og havde en sjov og anderledes oplevelse i teatret i Prøvehallen hvor de to dygtige belgiske klovne foldede sig ud. Dejlig bustur til AROS I Aarhus og utraditionel Julekomsammen i Søstrehjemmets hyggelige lokaler på Peter Bangs Vej, Skibsklarergården i Helsingør og besøg i Jakob Kristensens atelier var rigtig spændende, Produktionshuset blev aflyst. Skøn tur til Kbh’s Rådhus hvor en meget historiekyndig omviser fortalte om Rådhuset, vi fik rådhuspandekager og lov at kigge i en af kisterne der står på Rådhuset. I april stod der Designer Zoo på programmet og udstilling på Vigerslev Bibliotek, hvorimod turen til Davids Samling blev aflyst grundet for lidt tilslutning. Formanden afsluttede beretningen med at fortælle om Galleriet, med de mange udstillere, som har været et finansielt gode for Valby Kunstforening.  Årsberetningen blev godkendt med applaus fra forsamlingen.
 3. Kassereren oplyste at der pr. d.d. er 110 medlemmer og fremlagde derpå regnskabet pr. 30. april 2012 der herefter blev godkendt.
 4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

                        Bestyrelsesmedlemmer:                                                                                

                        Anne Petit Tørslev-Thomsen, ikke på valg, fortsætter.

                         Anneli Mei Laursen, ikke på valg, fortsætter

                         Susanne Larsen, på valg, fortsætter

                         Grete Sundbro, ikke på valg men ønsker ikke at fortsætte

                         Anne-Lisa Bech, på valg men ønsker ikke at fortsætte

                         Suppleanter:                                                                                            

                          Birgitte Nybro Olsen, på valg men ønsker ikke at fortsætte

                          Birgitte Lund, på valg, men da vi intet har hørt formoder vi,

                          at der ikke er interesse for at fortsætte.

Som bestyrelsesmedlemmer blev herefter valgt:

                         Anne Petit Tørslev-Thomsen

                         Anneli Mei Laursen

                         Susanne Larsen

                         Lisbeth Meinecke

                         Ingemarie Kerner

Og som suppleanter:

                         Sisse Fagt

                         Bente Sejersen  

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant:

                          Per Gamain Nørregård, revisor blev genvalgt og

                          Karin Hviskjær, som revisorsuppleant blev genvalgt.

7. Foreningens fremtid/aktiviteter/Galleriet.

     Formanden opfordrede de udøvende medlemmer til at sende forslag

     til nyt medlemskort.

     Ebbe har fortsat tegner/malerkredt i kulturhuset hver tirsdag.

     Af fremdidige aktiviteter kan nævnes:

                          2012

                              Kunst på Tingstedet

                              Gallerivandring i Roskilde 25/8-12

                              Valby Kulturdage i september

                              Gallerivandring på Amager i oktober

                              Bruun Rasmussen Kunstaktion i november

                              Julearrangement i december

                              2013

                              Besøg hos Jytte Loehr, Østerbro i januar

                              Arken, Carl Henning Pedersen i februar

                              Gallerivandring i Ravnsborggade m.m. i marts

                              Johannes Larsen Museet i Kerteminde, april

                              Generalforsamling, maj

                              Kunst på Tingstedet, juni

 

Der vil blive udsendt program med datoer og information om turene.

8.  Eventuelt

     Der var intet til eventuelt, men formanden takkede de to tilstedeværende

     afgående bestyrelsesmedlemmer med en lille erkendtlighed.

 

Formanden takkede for god ro og orden

 og man gik herefter over til lodtrækning af de indkøbte kunstværker.

 Se vedlagte liste over de udtrukne numre. 

Generalforsamlingen slut ca. kl. 21:00

 

Referent: Anneli Mei Laursen

 

 

.